Hệ thống lọc bụi Cartridge VDC cho công ty AVC Technology Việt Nam giai đoạn 2

Date19/03/2023 10:00 sáng
CompanyAVC Technology Việt Nam

Ngày 19-3-2023 vừa qua SKATECH vừa hoàn thiện bàn giao và lắp đặt hệ thống hút lọc bụi Cartridge VDC cho công ty AVC Technology Việt Nam giai đoạn 2. Hệ thống sử dụng lõi lọc cao cấp PTFE chống tĩnh điện đặc biệt điều đó giúp xử lý bụi kim loại một cách tốt nhất.

04

error: Content is protected !!