Hệ thống hút bụi Cartridge CDF-PL-16 SKATECH bàn giao cho dự án tại Kiên Giang

Date31/05/2023 12:00 sáng

Hệ thống hút bụi Cartridge CDF-PL-16, hệ thống dùng để xử lý bụi nhựa trong công đoạn sản xuất dây điện PVC cho nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Kiên Giang

he_thong_hut_loc_bui_cartridge_cdf_pl_4

he_thong_hut_loc_bui_cartridge_cdf_pl_7

he_thong_hut_loc_bui_cartridge_cdf_pl_6

he_thong_hut_loc_bui_cartridge_cdf_pl_8

he_thong_hut_loc_bui_cartridge_cdf_pl_5

he_thong_hut_loc_bui_cartridge_cdf_pl_9

he_thong_hut_loc_bui_cartridge_cdf_pl_1

he_thong_hut_loc_bui_cartridge_cdf_pl_2

he_thong_hut_loc_bui_cartridge_cdf_pl_3

error: Content is protected !!