Hệ thống hút bụi Cartridge CNC-PL-6 – SKATECH bàn giao cho khách hàng tại Hồ Chí Minh

Date08/11/2023 4:00 chiều

SKATECH bàn giao dự án Hệ thống hút bụi Cartridge CNC-PL-6 xử lý bụi máy cắt laser cho khách hàng tại Hồ Chí Minh

xu_ly_bui_khoi_han_01

xu_ly_bui_khoi_han_02

error: Content is protected !!