HỆ THỐNG HÚT LỌC BỤI PHÁ KHUÔN VDC-PL-30 – SKATECH BÀN GIAO DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ TẠO CƠ KHÍ QUẢNG NINH

Sau khi thống hút lọc bụi Cartridge CDF đi vào hoạt động cho hiệu suất xử lý bụi siêu mịn đạt hiệu quả. Khách hàng đã tin tưởng tiếp tục lựa chọn SKATECH là đơn vị thiết kế, thi công hệ thống hút lọc bụi tiếp theo để đảm bảo việc thu hồi, xử lý bụi cho quá trình khác trong nhà máy sản xuất cơ khí tại Quảng Ninh. Sau khi nhận được yêu cầu giai đoạn này sẽ xử lý bụi trong quá trình phá khuôn, SKATECH đã mang đến hệ thống hút lọc bụi VDC-PL-30. Hệ thống sử dụng lõi lọc Cartridge 324x213x1000 nắp vuông, vải Polyester cho hiệu suất lọc bụi lên đến 98% với loại bụi 0.3 micron.

he_thong_hut_loc_bui_cartridge_xu_ly_bui_pha_khuon_09

he_thong_hut_loc_bui_cartridge_xu_ly_bui_pha_khuon_10

he_thong_hut_loc_bui_cartridge_xu_ly_bui_pha_khuon_01

he_thong_hut_loc_bui_cartridge_xu_ly_bui_pha_khuon_04

he_thong_hut_loc_bui_cartridge_xu_ly_bui_pha_khuon_05

error: Content is protected !!