Hệ thống hút lọc bụi túi vải BH cho nhà máy HAFUCO

Date12/08/2022 5:00 chiều
CompanyNhà máy HAFUCO

SKATECH hoàn thiện và bàn giao hệ thống hút lọc bụi túi vải BH cho nhà máy HAFUCO

11

12

13

14

15

16

17

Dự án liên quan