Hệ thống lọc bụi Cartridge CDF cho nhà máy tại Đồng Nai

Date10/12/2022 12:00 sáng

SKATECH hoàn thiện và lắp đặt hệ thống hút lọc bụi Cartridge CDF xử lý hút bụi khí thải dây truyền STM và hàn bản mạch tại Đồng Nai

01

02

03

error: Content is protected !!