Hệ thống lọc bụi túi vải BH cho nhà máy đánh bóng kim loại – Hải Phòng

Date04/01/2022 3:00 chiều
CompanyNhà máy đánh bóng kim loại

SKATECH sản xuất và lắp đặt hệ thống lọc bụi túi vải BH-PL cho nhà máy đánh bóng kim loại tại Hải Phòng

tui_vai_04