Tủ hút bụi CDC-PL-9

Một số hình ảnh thực tế dòng sản phẩm tủ hút bụi CDC-PL được sản xuất tại nhà máy SKATECH

may_hut_bui_sdc_pl_9_1

may_hut_bui_sdc_pl_9_2

may_hut_bui_sdc_pl_9_3

may_hut_bui_sdc_pl_9_4

may_hut_bui_sdc_pl_9_5

may_hut_bui_sdc_pl_9_6

may_hut_bui_sdc_pl_9_7

may_hut_bui_sdc_pl_9_8

may_hut_bui_sdc_pl_9_9

Dự án liên quan
error: Content is protected !!