Hệ thống xử lý bụi than bằng bộ lọc Cartridge tại Quảng Ninh

Skatech bàn giao hệ thống lọc bụi Cartridge, xử lý bụi than tại Quảng Ninh.

Ưu điểm của bộ lọc Catridge chính là khả năng xử lý bụi hiệu quả đạt tới 98%

he_thong_hut_loc_bui_cartridge_xu_ly_bui_than_quang_ninh

error: Content is protected !!