Hệ thống lọc bụi Cyclone cho nhà máy sản xuất than tại Quảng Nam

Date14/06/2018 10:00 sáng

SKATECH bàn giao hệ thống lọc bụi Cyclone cho nhà máy sản xuất than tại Quảng Nam. Hệ thống khi đi vào hoạt động đã thu hồi và xử lý bụi hiệu quả lên đến 98%.

he_thong_xu_ly_bui_cyclone_01

error: Content is protected !!