Hệ thống hút bụi Cartridge VDC-PL-18 – SKATECH bàn giao cho nhà máy sản xuất Cafe tại Bình Dương

Date25/10/2023 2:00 chiều

Trong nhà máy sản xuất và vận chuyển cafe sinh ra rất nhiều loại bụi khác nhau. Do vậy cần có những giải pháp xử lý bụi hiệu quả để mang đến một môi trường sạch cho người lao động. Và nhà máy chế biến cafe tại Bình Dương đã lắp đặt hệ thống hút bụi Cartridge VDC-PL-18 do SKATECH thiết kế, sản xuất và lắp đặt. Hệ thống lựa chọn lõi lọc PE phủ PTFE nhập khẩu với hiệu suất lọc 98% với bụi 0.3 – 0.5micron.

he_thong_hu_loc_bui_cartridge_vdc_pl_18_xy_ly_bui_cafe_01

he_thong_hu_loc_bui_cartridge_vdc_pl_18_xy_ly_bui_cafe_02

he_thong_hu_loc_bui_cartridge_vdc_pl_18_xy_ly_bui_cafe_03

he_thong_hu_loc_bui_cartridge_vdc_pl_18_xy_ly_bui_cafe_04

error: Content is protected !!