Hệ thống hút bụi Cartridge VDC-PL-6 – SKATECH bàn giao cho nhà máy sản xuất Cafe tại Bình Dương

Date28/10/2023 10:00 sáng

Để cho việc thu hồi và xử lý bụi sinh ra trong sản xuất đạt hiệu quả tốt nhất. Nhà máy sản xuất cafe tại Bình Dương tiếp tục lựa chọn SKATECH và lựa chọn hệ thống hút bụi Cartridge VDC-PL-6. Hệ thống sử dụng lõi lọc PE phủ PTFE nhập khẩu với hiệu suất lọc 98% với bụi 0.3 – 0.5micron.

he_thong_cartridge_vdc_pl_6_xu_ly_bui_cafe_01

he_thong_cartridge_vdc_pl_6_xu_ly_bui_cafe_02

he_thong_cartridge_vdc_pl_6_xu_ly_bui_cafe_03

error: Content is protected !!