Hệ thống hút bụi Cartridge VDC-PL-6 – SKATECH bàn giao cho nhà máy tại Hải Phòng

SKATECH bàn giao hệ thống hút bụi Cartridge VDC-PL-6 cho nhà máy xử lý bụi tại Hải Phòng. Hệ thống đã thu hồi và xử lý bụi các máy nghiền mẫu xi măng, than.

he_thong_xu_ly_bui_cartridge_01

he_thong_xu_ly_bui_cartridge_02

he_thong_xu_ly_bui_cartridge_03

error: Content is protected !!