Hệ thống hút lọc bụi tay áo BH – SKATECH bàn giao cho nhà máy sản xuất gạch tại Đà Nẵng

Date12/07/2023 10:00 sáng

Trong quá trình sản xuất gạch men sinh ra rất nhiều bụi, khói bụi nguy ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Vì thế cần những giải pháp xử lý bụi gạch men một cách triệt để. SKATECH mang đến hệ thống hút lọc bụi tay áo cho nhà máy sản xuất gạch tại Đà Nẵng.

he_thong_hut_loc_bui_tay_ao_cho_nha_may_gach_tai_da_nang_2

he_thong_hut_loc_bui_tay_ao_cho_nha_may_gach_tai_da_nang_1

error: Content is protected !!