Hệ thống tháp hấp thụ WS-PL-48 xử lý khói hàn cho hệ thống hàn tự động

Sau một thời gian khảo sát, thi công và sản xuất ngày 08/05/2023 vừa qua SKATECH đã hoàn thiện được hệ thống xử lý khói hàn tự động cho nhà máy tại Vĩnh Phúc. Dự án này đã sử dụng hệ thống tháp hấp thụ WS-PL-48 để xử lý bụi và mùi của khói hàn một cách hiệu quả.

02

xu_ly_khoi_han_3

xu_ly_khoi_han_4

xu_ly_khoi_han_5 xu_ly_khoi_han_6

xu_ly_khoi_han_7

xu_ly_khoi_han_8

xu_ly_khoi_han_9

xu_ly_khoi_han_2

xu_ly_khoi_han_1

xu_ly_khoi_han_0

error: Content is protected !!