Thiết bị tháp hấp thụ khử mùi WS-PL – SKATECH ban giao cho công ty Yi Da Việt Nam

Date17/09/2022 4:00 chiều
CompanyCông ty may mặc Yi Da Việt Nam.

SKATECH lắp đặt thiết bị tháp hấp thụ khử mùi WS-PL cho công ty may mặc Yi Da Việt Nam.

z2090843006255_1d861f93f4d7ec4f20290c67dd240915

z2090843006257_8330b304755102a202d2178befb7c297

z2090843015464_03b3a097aecf8397f7a65b044ca8e36c