Hệ thống HLB Cartridge CDF-PL-8 – SKATECH bàn giao dự án Nhà máy dược phẩm

Date23/05/2023 12:00 sáng

SKATECH hoàn thiện thiết kế, sản xuất, lắp đặt và hoàn thiện thi công, bàn giao hệ thống hút lọc bụi Cartridge CDF-PL-8 xử lý bụi dược phẩm cho khách hàng tại KCN Láng Hòa Lạc.

03

04

error: Content is protected !!