Hệ thống hút lọc bụi Cartridge CDF cho nhà máy chế biến Cafe

Date22/07/2022 10:00 sáng
CompanyNhà máy chế biến Cafe LDC

SKATECH hoàn thiện và cung cấp máy lắp đặt hệ thống hút lọc bụi Cartridge CDF cho nhà máy chế biến Cafe

01

02

03

03