Hệ thống hút lọc bụi túi vải BH-PL – Skatech bàn giao cho nhà máy xử lý rác thải HCM

Date07/05/2024 10:00 sáng

SKATECH vừa hoàn thành bàn giao hệ thống hút lọc bụi túi vải cho dự án nhà máy xử lý rác thải tại TP.HCM. Hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và xử lý bụi phát sinh trong quá trình xử lý rác thải, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

he_thong_hut_loc_bui_tui_vai_cho_nha_may_xu_ly_rac_thai_hcm_4

he_thong_hut_loc_bui_tui_vai_cho_nha_may_xu_ly_rac_thai_hcm_1

he_thong_hut_loc_bui_tui_vai_cho_nha_may_xu_ly_rac_thai_hcm_2

he_thong_hut_loc_bui_tui_vai_cho_nha_may_xu_ly_rac_thai_hcm_3

error: Content is protected !!