Hệ thống hút lọc bụi túi vải BH – SKATECH bàn giao cho dự án tại Bình Dương

Date12/05/2023 12:00 sáng

Với hệ thống hơn 1000 túi vải BH đã được SKATECH sản xuất và lắp đặt cho nhà máy xử lý rác thải tại Bình Dương. Với đơn hàng khủng này chúng tôi đã và đang dần vào những bước hoàn thiện cuối của dự án. Dưới đây là một số hình ảnh của dự án.

he_thong_tui_vai_5

he_thong_tui_vai_4

he_thong_tui_vai_1

he_thong_tui_vai_2

he_thong_tui_vai_3

he_thong_tui_vai_6

he_thong_tui_vai_7

he_thong_tui_vai_8

he_thong_tui_vai_9

he_thong_tui_vai_10

he_thong_tui_vai_12

he_thong_tui_vai_11

error: Content is protected !!