Hệ thống lọc bụi Cartridge CDF cho công ty Bateco

Date20/06/2022 1:00 chiều
CompanyCho công ty Bateco

SKATECH hoàn thiện và lắp đặt hệ thống hút lọc bụi Cartridge CDF cho nhà máy chế tạo cơ khí Bateco

08

09

06