Hệ thống xử lý khí ACT-PL-8- SKATECH bàn giao cho nhà máy xử lý mùi lò hấp cao su

Date28/12/2023 4:00 chiều

Hệ thống xử lý khí ACT-PL-8- SKATECH bàn giao cho nhà máy xử lý mùi lò hấp cao su tại Hưng Yên.

xu_ly_bui_cho_lo_hap_cao_su_4

xu_ly_bui_cho_lo_hap_cao_su_5

xu_ly_bui_cho_lo_hap_cao_su_6

xu_ly_bui_cho_lo_hap_cao_su_1

xu_ly_bui_cho_lo_hap_cao_su_3

error: Content is protected !!