Hệ thống xử lý khí thái than hoạt tính ACT-PL-6000 – SKATECH bàn giao cho dự án tại Hải Phòng

Date26/04/2023 10:00 sáng

SKATECH mang đến hệ thống xử lý khí thải than hoạt tính ACT-PL-6000 để xử lý mùi trong quá trình sản xuất cho khách hàng tại Hải Phòng

xu_ly_mui_act_pl_6

xu_ly_mui_act_pl_8

xu_ly_mui_act_pl_9

error: Content is protected !!