tai_che_02

Kiểm soát bụi và bụi cho tái chế

Ngành công nghệ tái chế và xử lý chất thải bao gồm các công ty thu gom, phân loại, lưu trữ, vận chuyển, xử lý và tái chế các chất thải, bao gồm thủy tinh, chất dẻo, kim loại, giấy và tôn, sợi và dệt, và điện tử. Những vật liệu này có thể là phụ phẩm của quá trình sản xuất công nghiệp hoặc được thu gom trong các dòng chất thải sinh hoạt.

Nhận thức của người tiêu dùng ngày càng tăng về tầm quan trọng của việc tái chế đã dẫn đến việc gia tăng khối lượng vật liệu tái chế trong dòng chất thải cũng như tăng nhu cầu đối với hàng tiêu dùng làm bằng vật liệu tái chế. Các thương hiệu có ý thức về môi trường đang tích cực làm việc để tăng tỷ lệ nguyên liệu có giá trị cao trong hàng hóa của họ. Đồng thời, nhiều cơ sở tái chế và chế biến ở nước ngoài mà ngành công nghiệp này thường dựa vào để làm “công việc bẩn thỉu” là xử lý, phân loại, làm sạch và tái chế chất thải đã đặt ra những hạn chế mới về khối lượng và loại nguyên liệu mà họ sẽ chấp nhận từ Hoa Kỳ Điều này đã tạo cơ hội để “đưa” một số công việc tái chế sang Hoa Kỳ để đáp ứng nhu cầu từ cả người tiêu dùng và nhà sản xuất.

Cách kiểm soát bụi và mùi cho ngành công nghiệp tái chế
rac_thai_cong_nghiep_3

Những thách thức cụ thể mà các nhà tái chế và xử lý chất thải phải đối mặt phần lớn phụ thuộc vào sự kết hợp của các vật liệu mà họ đang xử lý và cách chúng được xử lý. Ví dụ, các rủi ro và môi trường pháp lý cụ thể đối với việc tái chế giấy và sóng khác với các môi trường chế biến kim loại hoặc thủy tinh. Tuy nhiên, hầu hết các nhà tái chế và xử lý chất thải sẽ phải đối mặt với sự kết hợp của những thách thức dưới đây.

 • Kiểm soát mùi: Kiểm soát mùi thường là vấn đề đáng chú ý nhất đối với các nhà tái chế và xử lý vật liệu phế thải — cả cho nhân viên và cho các ngôi nhà và ngành công nghiệp lân cận. Điều này đặc biệt đúng đối với các công ty xử lý vật liệu chưa được phân loại và chưa được làm sạch trực tiếp từ dòng thải. Những vật liệu này có khả năng bị ô nhiễm với chất thải thực phẩm, dầu và chất lỏng, tạo ra một lớp phủ nặng mùi, chất phân hủy hoặc trộn với các vật liệu có thể tái chế. Các quy trình tái chế xa hơn trong chuỗi giá trị – chẳng hạn như chế biến nhựa tái chế – có thể tạo ra mùi khó chịu (và đôi khi nguy hiểm) của chính chúng. Các thành phố tự quản địa phương thường có các quy định yêu cầu các ngành công nghiệp nặng mùi như tái chế phải kiểm soát mùi hôi của chúng để không làm mất giá trị các ngôi nhà và cơ sở kinh doanh gần đó.
 • Thu gom bụi thông thường: Việc tái chế và xử lý vật liệu phế thải có thể tạo ra nhiều bụi, cho dù bạn đang nghiền thủy tinh thành ống cống hay xử lý giấy hỗn hợp và vật liệu tôn. Tất cả các nhà tái chế phải tuân thủ các giới hạn nồng độ chất dạng hạt do OSHA đặt ra. Giới hạn chung cho  “Các hạt không được quy định theo cách khác” (PNOLs)  là 15 mg / m 3  (giới hạn TWA 8 giờ) đối với tổng hạt và 5 mg / m 3  đối với hạt hô hấp.
 • Bụi và khói độc:  Một số quy trình, đáng chú ý nhất là tái chế chất thải điện tử (rác thải điện tử), tạo ra bụi hoặc khói độc, bao gồm các kim loại nặng như cadmium, thủy ngân, chì, bari và lithium. Quá trình xử lý nhựa cũng có thể thải ra bụi và khói độc hại như polyvinyl clorua hoặc benzen. Các loại vật liệu khác có thể giải phóng amiăng, silica hoặc các chất khác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Chúng thường được thải ra dưới dạng bụi từ các quy trình phân loại, nghiền và nghiền hoặc như khói độc từ các quy trình sản xuất nhiệt. Những chất này được quy định theo  Giới hạn Phơi nhiễm Cho phép (PELs) của OSHA , dành riêng cho hóa chất hoặc chất được quy định và có thể nhỏ hơn nhiều lần so với giới hạn PNOL chung.
 • Bụi dễ cháy: Nhiều loại bụi được tạo ra từ quá trình tái chế, chẳng hạn như bụi giấy và sóng, rất dễ bắt lửa. Điều đó có nghĩa là chúng có thể tạo ra một vụ nổ khi được phép tập trung trong không khí hoặc bên trong máy hút bụi. Cần phải đặc biệt chú ý khi thu thập bụi dễ cháy để giảm thiểu rủi ro nổ bên trong thiết bị hút bụi.
Giải pháp xử lý hút bụi cho nhà tái chế
tai-che-rac_thai_cong_nghiep_1

SKATECH mang đến những giải pháp thu gom gom bụi, khói và mùi mạnh mẽ và sáng tạo cho các nhà tái chế và xử lý chất thải. Chúng tôi sẽ khảo sát và xác định các nguồn bụi, khói và mùi. Sau đó sẽ tạo ra những giải pháp phù hợp với từng khu vực để xử lý vấn đề tốt nhất.
Chúng tôi hiểu sự phức tạp của việc kiểm soát bụi và mùi đối với ngành công nghiệp tái chế và có thể điều chỉnh giải pháp cho các vấn đề cụ thể của bạn, cho dù bạn đang đối phó với bụi dễ cháy, khói hoặc hơi độc hại, hay chỉ là một nơi làm việc thực sự hôi thối.
Nhiều nhà tái chế yêu cầu một giải pháp nhiều giai đoạn bao gồm thông gió chung, thu gom bụi và kiểm soát mùi. Chúng tôi có thể tạo ra một giải pháp tích hợp, chìa khóa trao tay sẽ thu gom bụi, khói và mùi hôi tại nguồn để ngăn chúng ra khỏi nơi làm việc và môi trường xung quanh. Tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn, điều đó có thể bao gồm:

 • Một bộ hút bụi và hệ thống ống dẫn để thu thập bụi có vấn đề.
 • Hệ thống lọc hai giai đoạn giúp thu gom và xử lý bụi và giữ mùi trong bộ lọc than hoạt tính mạnh mẽ.
 • Thiết kế lại hệ thống thông gió và HVAC để tạo ra một môi trường trong nhà cân bằng, thoải mái với hiệu quả luồng không khí tối đa để kiểm soát bụi và mùi.
 • Giám sát hạt để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định.
 • Chúng tôi sẽ làm việc với bạn trong toàn bộ quá trình, bao gồm phân tích nhu cầu, thiết kế và kỹ thuật hệ thống, lắp đặt bộ thu và ống dẫn, lựa chọn bộ lọc, tích hợp hệ thống HVAC, khởi động và vận hành cũng như chăm sóc và bảo dưỡng.

yêu cầu tư vấn

contact

  error: Content is protected !!